Μάχες των Ελλήνων 6ο επεισόδιο - 15/06/2011

Εμφύλιος, ψυχρός πόλεμος, δικτατορία Εισβολή στην Κύπρο, Πολυτεχνείο, Μεταπολίτευση, συνθήκη της ένταξης στην ΕΟΚ.