Παρά Τρίχα - 30/03/2021
Παρά Τρίχα Επ.18 | Η μεσογειακή φώκια & η προστασία της 02/06/21

MOm - Σύλλογος Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας

Η μεσογειακή φώκια είναι σύμβολο βιοποικιλότητας για την θάλασσα αυτή και στενά συνδεδεμένη με την χώρα μας. Στο παρελθόν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της εξαφάνισης, κάτι που ίσως καταφέρουμε να αναστρέψουμε αν γνωρίσουμε πως μπορούμε κι εμείς να συμβάλουμε στην προστασία της. Επισκεπτόμαστε την οργάνωση MOm - Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας με σκοπό την προστασία του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ