Παρά Τρίχα - 30/03/2021
Παρά Τρίχα Επ.19 | Πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα των ζώων 04/06/21

Η πρωτοβουλία EU for Animals είναι μια προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλή μεταχείριση των ζώων, με ρητή αναφορά της αρμοδιότητας αυτής τίτλο του χαρτοφυλακίου του αρμοδίου Ευρωπαίου Επιτρόπου. Μιλώντας με την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, Ειρήνη Μολφέση μαθαίνουμε για την ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας ζωής όλων των ζώων, για τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η ζωή και η υγείας μας συνδέεται με αυτή τον ζώων και το πώς μπορούμε κι εμείς να συμμετέχουμε στην καμπάνια.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ