Πρωινή Ενημέρωση - 31/07/2020
Υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης: Ένας προσωπικός αριθμός θα μας ταυτοποιεί σε όλα τα συστήματα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ