Σαββατοκύριακο Παρέα - 03/04/2022
Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για το αν υπήρξαν λάθη ή αστοχίες πριν και μετά τον θάνατο των παιδιών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ