Το σπίτι μας, ο πλανήτης τους - 23/02/2021

Ο αγώνας για ένα βιώσιμο πλανήτη, μας αφορά όλους.

Η Life Cycle Analysis (LCA) αξιολογεί τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα πολλών προϊόντων σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την χρήση τους στο σπίτι.