Το σπίτι μας, ο πλανήτης τους - 28/03/2021

Η προσπάθεια για ένα βιώσιμο πλανήτη ξεκινά από το σπίτι μας

Μικρές πράξεις στο σπίτι, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για τον πλανήτη. Επιλέγοντας προϊόντα οικιακής χρήσης φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και συμβάλλουμε στην προστασία του πλανήτη μας.