Το σπίτι μας, ο πλανήτης τους - 07/04/2021

Η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού είχε σαν αποτέλεσμα και τη δραματική αύξηση των απορριμμάτων

Η P&G δεσμεύεται για τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση του πλαστικού. Αλλά κι εμείς με μικρές, καθημερινές πράξεις στο σπίτι μας συμβάλλουμε στη σωστή ανακύκλωση.