Ο Μονομάχος - 20/10/2023
Ο Κωνσταντίνος κάνει σωστή αρχική σκέψη, ωστόσο επιλέγει κάτι διαφορετικό και το «πληρώνει»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ