Ο Μονομάχος - 03/11/2023
Ο Νίκος απαντά συνεχώς σωστά, χωρίς να έχει χάσει βοήθεια και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ