Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος - 19/09/2020
«Πολύ απείθαρχοι είστε σήμερα»