Πρωινό Μας - 02/12/2022
Νίκος Βουρλιώτης: Τα μουσικά ήδη όπως η τραπ έχουν πολύ ανεπτυγμένο το «εγώ» και αυτό γεννάει πάθη και κόντρες

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ