ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

 

  • 5.000€ 14-30/11/22:

ΓEΩPΓIOΣ KYPIAKOΠOYΛOΣ

 

  • 5.000€ 01-26/08/22:

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

 

  • 10.000 04/06 - 08/07/22:

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ