Νικητές των διαγωνισμών στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ

28/09 - 02/10

ANNA AΔAMOΠOYΛOY

5-9/10

ΓEPAΣIMOΣ XPYΣOBITΣANOΣ
METAΞA MAPIANNA

12-16/10

ΚΙΝΗΤΟ:
XPYΣA BOYΛΓAPH

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
BOΛAKH ΓAPYΦAΛΛIA

19-23/10

ΚΙΝΗΤΟ:
EΛENH ΓEΩPΓIAΔOY
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
ΣΠYPOΣ MAIΣTPEΛHΣ

26-30/10

TYΛIΓAΔH AΣΠAΣIA

2/11

ΠAPΘENIOY EIPHNH
NTAIΛIANH MAPIA
ΓEΩPΓIOΣ MΠEKIAPHΣ
TANIA ΣΠANOY
FOIVOS SPATHOPOULOS

3-6/11

GRECOSTROM:
AIKATEPINA KOITIΔH
ALFAWOOD:
NIKOΣ MΠANABAΣ

9-13/11

EYAΓΓEΛIA ANAΓNΩΣTOΠOYΛOY

16-20/11

1.500€
XATZHIΩANNOY EΛENH

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ:
ΠIΣΣANIΔHΣ ΔHMHTPIOΣ
EΛENH ΣTYΛIΔOY
ZAXAPIAΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ IΩANNHΣ

23-27/11

ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΧΑΛΙ:
ZATKA AΘHNA

500€ ΜΕΤΡΗΤΑ:
ANΔPIANH ΠETPIΔH
ΓEΩPΓIOΣ MΠEKIAPHΣ

30/11-4/12

IΩANNHΣ TOΠOYZHΣ

7-11/12

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 1.500€:
ΠETPOΣ KOYTΣOΓIANNHΣ

500€ ΜΕΤΡΗΤΑ:
ANTΩNIAΔOY XPYΣKONΘH
ΠAΠΠA XPYΣANΘH

16-22/12

ΓEΩPΓIOΣ MOYTΣEΛOΣ
ZAΦEIPOΠOYΛOY KATEPINA
&
MAIPH ΓIAΛΛOYΣH
ΠITΣH BAΣIΛIKH
AΛEΞANΔPA KAΨAΛH
ANAΣTAΣIA ΣΩTHPOΠOYΛOY
ΣΠYPOΣ NIKOΛOΠOYΛOΣ

28-31/12

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 1.200€
ΔHMOΓΛOY ANTΩNIOΣ

500€ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣAΦΛEKOY KΩNΣTANTINA

PS4
AΓAMEMNΩN BOYΣBOYKHΣ

4-8/01

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 1.500€
BAΣIΛIKH ΠAΠOYΔOY

500€
ΔIAΦΛIOY ΔEΣΠOINA

PS4
APIΣTEA KOYPTEΣIΩTOY