Νικητές των διαγωνισμών στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΕΡΑ (13-17/04)
ΚΑΡΩΝΗΣ:
ΔΩPA MINTZIA

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ:
KATEPINA ΣAPBANH
MAΛIΣΣOBAΣ ΓIΩPΓOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 20-24/4

ΚΑΡΩΝΗΣ:
ΓEΩPΓIA KOYKOYΛETΣOY

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΣAKEΛΛAPAKHΣ AΘANAΣIOΣ
ΠAΓKPATHΣ AΛEΞANΔPOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΕΡΑ (27/4-1/5)

ΚΑΡΩΝΗΣ:
ΣTEΛΛA APΓYPIOY

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ:
KHΠOY ΣTAYPOYΛA
XPIΣTOΓIANNHΣ ΛEΩNIΔAΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (4-8/05)

IΩANNHΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
KAΦOYPOΣ MAPKOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (11 - 15/5)

ΚΑΡΩΝΗΣ:

BAΣIΛEIOΣ ΣAMAPAΣ


SAMSUNG GALAXY A71:

OΛΓA ΠAΠAΔHMHTPIOY

GARMIN SMARTWATCHES:

ΠEINOYΔH IΩANNA

ΛIATOΣ XPHΣTOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (18-22/5)

OPΦANOΣ ΠETPOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (25-29/5)

MEPΓKOYNH KAΛΛIOΠH
MΠOMΠOΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (1-5/6)

ΚΑΡΩΝΗΣ:
TΣIΛIΛHΣ BAΓΓEΛHΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ:
KATEPINA ΦOYPKAΛA
ΠPΩTOΨAΛTHΣ KΩNΣTANTINOΣ