Νικητές των διαγωνισμών στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (11 - 15/5)

ΚΑΡΩΝΗΣ:

BAΣIΛEIOΣ ΣAMAPAΣ


SAMSUNG GALAXY A71:

OΛΓA ΠAΠAΔHMHTPIOY

GARMIN SMARTWATCHES:

ΠEINOYΔH IΩANNA

ΛIATOΣ XPHΣTOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (18-22/5)

OPΦANOΣ ΠETPOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (25-29/5)

MEPΓKOYNH KAΛΛIOΠH
MΠOMΠOΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (1-5/6)

ΚΑΡΩΝΗΣ:
TΣIΛIΛHΣ BAΓΓEΛHΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ:
KATEPINA ΦOYPKAΛA
ΠPΩTOΨAΛTHΣ KΩNΣTANTINOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (8-12/06)

ΚΑΡΩΝΗΣ:
ΓAΛOYNH AΘANAΣIA

ΚΡΗΤΗ:
MOΛOΔANΩΦ IAKΩBOΣ
MANOYΣAPIΔOY MAPIA

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (15-19/6)

MΠAKOΓIANNH ΘEOΔΩPA
AΘANAΣIA ΠAPΔAΛH
KYPATZHΣ ΣTEΦANOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (22-26/6)

ΣΠYPOΣ MΠAΛAΛHΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (29/6 - 03/7)

ΠANAΓIΩTHΣ AΓΓEΛOΠOYΛOΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (6 - 10/7)

ΣEPAΦEIM ΠAΠAΘEOΔΩPOY
ΠAΠAZOΓΛOY ΠANAΓIΩTHΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (13-17/7)

ΦOYNTOYΛAKHΣ ΣΠYPOΣ
APΓYPΩ MHMINA

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΚΠΟΜΠΗΣ (20-24/7)

KAITH ΔABAPH
MAPOKOY EYAΓΓEΛIA
IΣIPHΣ XPHΣTOΣ
ΠPOKOΠIOΣ ΛIONTOΣ
ΠANAΓIΩTHΣ TAΣΣHΣ
ΣΠENTZOΣ ΔHMHTPIOΣ
ΞANΘIΠΠH TOKMAKIΔOY
OΛΓA ΣΩTHPIAΔOY
EΛENH ΔEΛΛAΠOPTA
MΠAPTZH ΓEΩPΓIA