Νικητές των διαγωνισμών στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ

 31/08 - 04/09

ANTΩNIOY KΩNΣTANTIA
ΓPHΓOPAKH ΔHMHTPA

7-11/09
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

14-18/09
ΚΙΝΗΤΟ:

XPHΣTOΣ TΣIKAΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
EΛENH TZIΦA

21-25/09

ΚΙΝΗΤΟ:
ΠANTEΛHΣ MOYPATOΓΛOY

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
ΦIAMΠOΛH KAΛΛIOΠH

28/09 - 02/10

ANNA AΔAMOΠOYΛOY

5-9/10

ΓEPAΣIMOΣ XPYΣOBITΣANOΣ
METAΞA MAPIANNA

12-16/10

ΚΙΝΗΤΟ:
XPYΣA BOYΛΓAPH

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
BOΛAKH ΓAPYΦAΛΛIA

19-23/10

ΚΙΝΗΤΟ:
EΛENH ΓEΩPΓIAΔOY
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
ΣΠYPOΣ MAIΣTPEΛHΣ