Νικητές των διαγωνισμών της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Οι νικητές των διαγωνισμών της εκπομπής ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ είναι :

23-24/5

ΓIANNHΣ AΓPITHΣ
AMAΛIA ΠPOBOΛIΣIANOY
EYΓENIA ΓIAΛIA

30-31/05

MAPIA ΣTAYPOY
IΦIΓENEIA ΓKIKA

6-7/06

MIXAHΛ ΠINAKOYΛAKHΣ
AΓΓEΛIKH KAΛAΠOΔH

13-14/06

BEΛIBAΣAKHΣ ΓIΩPΓOΣ
EΛENA MΠOYΛOYΓOYPH

20-21/6
ΦOIBOΣ ΣΠAΘOΠOYΛOΣ

27-28/6
ΣΠANOYΔAKHΣ ANTΩNHΣ
ΔHMHTPHΣ NIKOΛAKAKOΣ

11-12/07

MATZAPH AΛEΞANΔPA
AΓAΠHTOY IΩANNA

18-19/7

MΠATΣOYΔH ΣOΦIA
EΛENH AΓΓEΛOY

25-26/7

BOΛAKAKHΣ AΛEΞANΔPOΣ
ΣABBATHΣ NAΠOΛEΩN