Νικητές του διαγωνισμού 30/7 - 2/8 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι νικητές είναι 

MATΘIΛΔH ΣEΦEPOΓΛOY
ZAΦEIPHΣ ΠANAΓIΩTHΣ