Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (1-02/2)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι 

MIXAHΛIΔOY EΛΣA
ΠOYΛIOY KATEPINA