Νικητές του διαγωνισμού ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ (14-15/09)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

IΩΣHΦ AΠOΣTOΛIΔHΣ
ΓEΩPΓIOΣ ΛIΛHΣ