Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 22-23/6

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ΔHMAPEΛOY ΣOΦIΣ
IΩANNIΔHΣ ΠANAΓIΩTHΣ
XAPAΛAMΠOΣ ΓKEBPEKHΣ
ΦΩTHΣ ΛAMΠOYΣHΣ
BAΣIΛHΣ ΠAΠAΘANAΣIOY