Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (29-30/6)

Οι νικητές είναι :

BPΩTΣOY MAPΓAPITA
MIXAHΛIΔHΣ NIKOΛAOΣ