Νικητές του διαγωνισμού ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (7-8/03)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι 

EΛENH KAPΓIΩTH
ΠPOΔPOMIΔOY MAPIA