Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (14-18/10)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ΣTEΛΛA ΠANTEΛIΔAKH
ΠAΠAΣTAΘHΣ ZAXAPIAΣ