Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (15-19/4)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

MΩPAITH KATEPINA
ΔHMHTPHΣ MOYΛAΣ