Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (16-20/09)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

TΣAΛIKIΔHΣ ΣYMEΩN
EYAΓΓEΛOΣ ΣTAMATOYKOΣ