Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (2-06/09)

Οι νικητές είναι 

AIKATEIPINH MAXAIPIΔOY
MIΛTIAΔHΣ XAΛIKIAΣ