Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (22-26/07)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

AΣIKH EIPHNH
IΩANNIΔHΣ ΔHMHTPIOΣ