Νικητές του διαγωνισμού ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (24-28/06)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗ