Νικητές του διαγωνισμού ατην εκπομπή ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 7-8/9

Οι νικητές είναι 

EΛENH ΣAPIKΩΣTA
ΔEΣΠOYΔH KEPAΣINA