Νικητές του διαγωνισμού GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 13/14-04

Ο νικητής είναι :

TΣOKAΣ ΠANAΓIΩTHΣ