Νικητές του διαγωνισμού MAGAZINO 5-9/08

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ABPAMOΠOYΛOY BAPBAPA
TΣIPΩNH XPYΣOYΛA