Νικητές του διαγωνισμού ON LINE 12-16/8

Οι νικητές είναι :

KΩTΣOΓΛOY XPIΣTINA
XAPAΛAMΠOΣ MΠAPMΠAPOYΣHΣ