Νικητές του διαγωνισμού ON LINE (22-26/07)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

EΛENA MAΛΛIAPH
EΛENH KAPAΓIANNH