Νικητές του διαγωνισμού ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

27-31/07

ΔΩPOΘEA KOYPOYΘANAΣH
ΣTYΛIANOΣ ΠAΛΛHΣ

1-02/08

ΓKANATΣOΣ ΘEMIΣTOKΛHΣ
ΣTYΛIANOΣ ΠAΛΛHΣ

3-07/08

ΓIANNHΣ ΣKOYΦIAΣ
BPΩTΣOY MAPΓAPITA

08-09/08

BAΣIΛIKH ΠIKOYΛAKH
ΔHMHTPHΣ ΠΛEΞOYΣAKHΣ

10-14/08

ΠANAΓIΩTA EYΘYMIOΠOYΛOY

15-16/08

ANAΣTAΣIA KATΣEΛH
ΔEΣΠOINA KOΣMA

17-21/08

AKPIBOYΣH AIKATEPINH
BOYPΔOYNA AΘHNA

24-28/08

NIKOΛETA TZINTZIOBA
FOIVOS SPATHOPOULOS