Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (13-17/01)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι 

IΩANNHΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
ΓEΩPΓIA MΠONOY