Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (17-21/06)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ΓIΩPΓOΣ ΛAIOΣ
NANΣY TPIANTAΦYΛΛIA
EΛENA KAΨAΛH