Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (24-28/06)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

MΠENZONANA BIPΓINIA
ΔHMHTPIOΣ ΠATABAΛHΣ
EΛENH ΠAΠAΔIAMANTH
EΛENH ΔHMOTΣANTOY