Νικητές του διαγωνισμού ΣΗΜΕΡΑ (26-30/8)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι : 

MAKPYΓIANNHΣ BAΣIΛEIOΣ
IATPOΠOYΛOY AIKATEPINH