Νικητές του διαγωνισμού στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ 15-19/04

Οι νικητές είναι :

KATEPINA ΓANΩTOΠOYΛOY
ΠAΠΠAΣ ΓEΩPΓIOΣ
TAPENIΔHΣ ANAΣTAΣIOΣ