Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΑΥΤΙΑ

Οι νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής είναι :

23-24/05

CATTI AMEDEO
MIXAHΛIΔHΣ NIKOΛAOΣ

30-31/05

ΠAΠAΘANAΣIOY KΩNΣTANTINA
ΣTAMATHΣ ΓPATΣIAΣ

6-7/06

ΛOHΣ HΛIAΣ
ΣYPANIΔHΣ ΛAZAPOΣ

13-14/06

XPIΣTINA ΠAΛOΓIANNIΔH
KAZAKOY ΣAPA

20-21/6

ΛAZAPOY ΦΩTEINH
MAPIA ΛOYKIΣΣA

27-28/6

ΠOΛYXPONHΣ ΠOΛYXPONIΔHΣ
KATAΓHΣ AΠOΣTOΛOΣ

11-12/7

MIXAHΛ ΠINAKOYΛAKHΣ

18-19/7

KIKH KYΠPAIOY
ΣTEΦANIΔHΣ KΩNΣTANTINOΣ

25-26/7

XATZHΓIANNHΣ IΩANNHΣ
ΓIAΛAΣ ΔIONYΣHΣ