Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής LOVE IT

Νικητές διαγωνισμού

8- 10/2

ΠANAΓIΩTHΣ TAΓKOYΛHΣ

11/2

TAXOYΛA EYAΓΓEΛIA
ΓKOΦHΣ XPHΣTOΣ
ΠOΛYXPONH MAPIA
KATΣIΠHΣ IAKΩBOΣ

12/2

ΔAMBOYNEΛHΣ BAΣIΛHΣ
EIPHNH ΠAYΛOY
XPHΣTOΣ ΘANOΣ
MAPIA KOYTΣEPH

Νικητής αυτοκινήτου (25/01-26/02)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ