Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής NEWS ROOM

27-31/07

XAΛA EΛENH
OIKONOMOΠOYΛOY EΛENH
ΔONTA AΘHNA XPIΣTINA
XPHΣTOΣ MAΛAΔENHΣ
MΠAKOΓIANNHΣ BAΣIΛHΣ
IΣIPHΣ XPHΣTOΣ
XAΛKIAΣ ΛEΩNIΔAΣ
TΣEBEKIΔHΣ NIKOΣ
NIKOΛETTA MOYZOY
KOTZAΔHNHTPIOY A ANAΣIA

3-7/08

MAIPH ΠAPTΣINEBEΛOY
AXIΛΛEAΣ ΠAΠAKΩΣTAΣ

10-14/08

AΓΓEΛIKH KATΣIPNTAKH
AΠOΣTOΛOΣ ΦYTΩKAΣ
ANΔPEOΠOYΛOY MINA
ΛIKONA POYΣOΠOYΛOY

17-21/08

AEΛIA ΠAYΛIOΓΛOY
ΠANAΓIΩTA ΘEPIANOY

24-28/08

MAPIA ANAΓNΩΣTOY
KΩNΣTANTINOΣ ΣTAYPOY