Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ON LINE

6-10/7

OIKONOMOΠOYΛOY EΛENH
EIPHNH KΛAΔH

13-17/7

TEPΨIXOPH TPAXAΛAKH
BAITΣHΣ EYΘYMIOΣ

20-24/7

ΓEΩPΓIA TΣAΛIKIΔOY
XATZHNIKOΛAΣ XAPAΛAMΠOΣ