Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (19-23/08)

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

KOΛOBOY EΛΠIΔA
KATEPINA ΣAPBANH