Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΠΑΡΕΑ

12-13/09

ΚΙΝΗΤΟ:
XPHΣTOΣ IΣAPHΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
ΘEOΔΩPOΣ MΠOΣKOΣ

19-20/09

ΚΙΝΗΤΟ:
ΛEΔAKH IΩANNA

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ:
ΠAΓOYPOΠOYΛOΣ ΓIΩPΓOΣ
ΣOΦIA ΠΩXOY

26-27/09

ΚΙΝΗΤΟ:
XPIΣTINA BAPΦH

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ:
MΠOΓPHΣ XAPHΣ

3-4/10

ΚΙΝΗΤΟ:
XPHΣTOΣ ΣΓAPΔEΛHΣ

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ:
KONΔYΛH NIKOΛINA
ANAΣTAΣIA ΠIΠEPH

10-11/10

ΠAΠAΛEΞH KΩNΣTANTINA
MIXAΛHΣ TΣEΣMEΛHΣ