Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 11-15/11

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

ΔIAΛEXTH KAΨAΛA
XATZHIΩANNOY KAΛΛIOΠH