Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (14-18/10)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι :

MENTZEΛOΠOYΛOY ΦANH