Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 17-21/02

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι 

XPHΣTOΣ KEΛEΣHΣ