Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 18-20/3

παρακάτω οι νικητές:

ΞENH BAΛENTOYΡΗ

 ΠANAΓIΩTHΣ AΓΓEΛOΠOYΛOΣ