Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ 23-27/3

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι :

IΩΣHΦIΔHΣ EΠAMEINΩNΔAΣ
KOPAH KAΛΛIOΠH