Νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (4-6/3)

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι 

ANΔPITΣIOY ZΩH